کد مرسولات پستی

کدهای مرسوله

سفارشاتی که به اداره پست تحویل داده شده است . شما برای اطلاع از وضعیت و رهگیری سفارش خود می‌توانید کد مرسوله خود را در سامانه رهگیری پست به نشانی https://tracking.post.ir وارد کنید و از وضعیت بسته خود مطلع شوید.

1401/09/06

ردیفبارکدمقصدنام گیرنده
1027450125200054520998111 کنارک41560فتوتي پور
2027450125200053450443111 سياهکل41592خوش تراش
3027450125200052370356111 مهديشهر41590خان جاني
4027450125200051300065111 همدان41541بيات
5027450125200050220655111 کبودرآهنگ41551کريمي
6027450125200049770048111 ساري41557عابدي
7027450125200048700037111 قم41561آسائي
8027450125200047620737111 مرودشت41522يوسفي
9027450125200046550000111 تهران41584خرميان
10027450125200045470009111 مشهد41566شاه بيکي
11027450125200044400000111 تهران41572حسيني
12027450125200043320000111 تهران41571شهدوست
13027450125200042250657111 ملاير41524فخمي
14027450125200041170089111 يزد41602يزداني
15027450125200040104637111 سوا41595زضا زاده
16027450125200039650076111 کرمان41591خواجه حسني
17027450125200038570739111 آباده41519افضلي
18027450125200037500007111 شيراز-فارس41565خان زاده
19027450125200036420000111 تهران41598زرگر
20027450125200035350797111 بندرلنگهمحمدي
21027450125200034270065111 همدان41523نوروزي
22027450125200033200006111 اهواز41556منجزي
23027450125200032120033111 اسلام شهر41581اطاعتي
24027450125200031050034111 قزوين41555تاجاران
25027450125200030970095111 تربت حيدريه41568درستگو
26027450125200029520000111 تهران41547ناظم
27027450125200028450000111 تهران41531منتظري
28027450125200027370636111 بهبهان41554دهداري نزاد
29027450125200026300693111 ايلام41582سوخت زاري
30027450125200025220037111 قم41563بابک
31027450125200024150038111 اراک41574حسيني
32027450125200023073765111 نسیم شهر41575فعال
33027450125200022000009111 مشهد41599زاع
34027450125200021920746111 فسا41588بازيار
35027450125200020850076111 کرمان41580عاقلي
36027450125200019400000111 تهران41521مقدم
37027450125200018320005111 تبريز41576ساعي
38027450125200017250000111 تهران41578حدادي
39027450125200016170437111 هشتپر (توالش گیلان)41587معصومي
40027450125200015100636111 بهبهان41515باغدار
41027450125200014020000111 تهران41596تصدقي
42027450125200013950335111 شهریار41525حاتمي
43027450125200012870566111 مشگين شهر41573منظري
44027450125200011800005111 تبريز41527تقوي
45027450125200010720009111 مشهد41558کبوتري
46027450125200009270089111 يزد41583موفق
47027450125200008200079111 بندرعباس41586باقرزاده
48027450125200007120000111 تهران41579قياسي
49027450125200006050000111 تهران41546حشمتي
50027450125200005970009111 مشهد41584قدوسي
51027450125200004900639111 ايذه41520سرانوش
52027450125200003820000111 تهران41594چمني
53027450125200002750096111 سبزوار41577بروزيي

141/09/03

ردیفبارکدمقصدنام گیرنده
1027450124900144273765111 نسیم شهر41517شاهي
2027450124900143200000111 تهران41499جعفري
3027450124900142120056111 اردبيل41505وطن خواه
4027450124900141050034111 قزوين41309آراستي
5027450124900140970048111 ساري41483سهرابي
6027450124900139520009111 مشهد41511موسوي نژاد
7027450124900138450037111 قم41312مسرور
8027450124900137370000111 تهران41510صادقي
9027450124900136300694111 ايوان41808کمرستاري
10027450124900135220475111 فريدونکنار41506مفيدي
11027450124900134150000111 تهران41314رستمي
12027450124900133070009111 مشهد41486مهديزاده
13027450124900132000979111 طبس41497طهان
14027450124900131920053111 ميانه41514 مولائي
15027450124900130850945111 آشخانه41462 رضائي
16027450124900129400083111 شاهين شهر41502 لموچي
17027450124900128320000111 تهران41507 مبرهن
18027450124900127253168611 اندیشه41501 سيفي زاده
19027450124900126177553111 بردخون41518 سخايي
20027450124900125100000111 تهران41345 محبي
21027450124900124020375111 قدس41334 اسلامي
22027450124900123953187111 اشتهارد41448 سليماني
23027450124900122877441411 خوزي41512 قاسمي زاده
24027450124900121808179911 سپاهان شهر(اصفهان)41355 تعميري
25027450124900120720048111 ساري41503 اقاميري
26027450124900119270075111 بوشهر41482 هاشمي
27027450124900117120038111 اراک41498 اسماعيلي
28027450124900116050089111 يزد41346 هادي زاده
29027450124900115973165611 فردیس41360 سليماني
30027450124900114900077111 رفسنجان41513 رضايي
31027450124900113820597111 مياندوآب41504 حسين زاده
32027450124900112750065111 همدان41443 توکلي

1401/09/02

ردیفبارکدمقصدنام گیرنده
1027450124800179900000111 تهران41466 رستم پور
2027450124800178820181311 ری41467 محمدي آزاد
3027450124800177750000111 تهران41471 بشيري
4027450124800176670979111 طبس41449 قويدل
5027450124800175600545111 اهر41479 فخرپور
6027450124800174520076111 کرمان41463 مرآتي
7027450124800173450075111 بوشهر41465 غلامپور
8027450124800172370000111 تهران41474 رحماني
9027450124800171300004111 رشت41476 عبادي
10027450124800170224339111 خشکبيجار41477 رستگار
11027450124800169770648111 انديمشک41464 گنجي
12027450124800168700008111 اصفهان41481 هاشم خاني

1401/09/01

ردیفبارکدمقصدنام گیرنده
1027450124700070020667111 مريوان41446رمضاني
2027450124700069570646111 دزفول41453درويشي
3027450124700068500006111 اهواز41452بهشتي نيا
4027450124700067420000111 تهران41444طاهرخاني
5027450124700066350046111 آمل41454صفائيان
6027450124700065270000111 تهران41461هاشمي
7027450124700064200036111 شاهرود41451قاسمي
8027450124700063120000111 تهران41459صفائي فر
9027450124700062050656111 فامنين41442عشقي
10027450124700061970000111 تهران41456شکوه زاده
11027450124700060900085111 نجف آباد41458کمراني
12027450124700059450000111 تهران41447توکل
13027450124700058370000111 تهران41439حسين زاده
14027450124700057300576111 نقده41445غفاري
15027450124700056220078111 سيرجان41450زيدآبادي
16027450124700055153177811 محمدشهر-البرز4145طاهري

1401/08/29

ردیفبارکدمقصدنام گیرنده
1027450124600133700588111 سلماس41435مژده
2027450124600132620063111 آبادان41318ميلاني
3027450124600131550066111 سنندج41327جليوند
4027450124600130470034111 قزوين41342مرندي
5027450124600129020000111 تهران41406سلطاني
6027450124600128950046111 آمل41403حسيني
7027450124600127870006111 اهواز41253کاشفي
8027450124600126800034111 قزوين41407صفدري
9027450124600125720098111 زاهدان41319سعاتمند
10027450124600124650437111 هشتپر (توالش گیلان)41411معصومي
11027450124600123570000111 تهران41438مومني
12027450124600122500976111 قاين41434خيري
13027450124600121420037111 قم41408دهقاني
14027450124600120350075111 بوشهر41436مولودي
15027450124600119900000111 تهران41410نادري

1401/08/29

ردیفبارکدمقصدنام گیرنده
1027450124500115477357111 مصيري41395 بوستاني
2027450124500114400338111 پیشوا41399 هداوند
3027450124500113320848111 مبارکه-اصفهان41397 راکي
4027450124500112250485111 بهشهر41398 حسني
5027450124500111170047111 بابل41402 منتظري
6027450124500110100333111 نظرآباد41400 احمدي
7027450124500109650089111 يزد41405 دلاور
8027450124500108570378111 محلات41396 شريفي
9027450124500107500939111 فريمان41401 فدائي وطن

1401/08/28

ردیفبارکدمقصدنام گیرنده
1027450124400094200000111 تهران41391 بهجت پور
2027450124400093120337111 ورامین41359 سنقري
3027450124400092050000111 تهران41384 دو دانگه
4027450124400091970038111 اراک41344 ابراهيمي
5027450124400090900079111 بندرعباس41361 اسدي
6027450124400089450547111 سراب41366 يوسفي
7027450124400088370568111 خلخال41371 برزگز
8027450124400087300896111 ميبد41353 فلاح
9027450124400086220089111 يزد41373 اسماعيلي
10027450124400085150036111 شاهرود41381 رحيمي
11027450124400084070097111 بيرجند41386 فرجادنيا
12027450124400083000048111 ساري41351 سهرابي
13027450124400082920000111 تهران41370 جعفريان
14027450124400081850753111 بندرگناوه41362 ليراوي
15027450124400080770033111 اسلام شهر41380 محبتي
16027450124400079320000111 تهران41369 شفا
17027450124400078250065111 همدان41372 پناه آبادي
18027450124400077170007111 شيراز-فارس41348 مرادي
19027450124400076100048111 ساري41357 سهرابي
20027450124400075020977111 فردوس41383 موقر
21027450124400074950008111 اصفهان41385 محمدي
22027450124400073870000111 تهران41354 مازندراني
23027450124400072808858111 بن41352 باقري
24027450124400071720476111 قائم شهر41363 فقيهي
25027450124400070653169111 ملارد41349 سليماني
26027450124400069200079111 بندرعباس41389 نجفي
27027450124400068120075111 بوشهر41358 غلامي
28027450124400067050946111 شيروان41364 مينا
29027450124400066970003111 کرج41343 القاسي
30027450124400065900038111 اراک41347 آزادپور
31027450124400064820005111 تبريز41382 امينيان

1401/08/23

ردیفبارکدمقصدنام گیرنده
1027450123900113750079111 بندرعباس41337سوري
2027450123900112670038111 اراک41320آريا پور
3027450123900111600037111 قم41323حسن خاني
4027450123900110520000111 تهران41315حجازي
5027450123900109074686111 شيرود41330بخشي پور
6027450123900108000576111 نقده41332نژادرجب
7027450123900107920344111 آبيک41325حمزه ايي
8027450123900106850095111 تربت حيدريه41341اسدي
9027450123900105770087111 کاشانسهرابي41329
10027450123900104700000111 تهران41336محبوبي
11027450123900103620469111 رامسر41340لمتري
12027450123900102550089111 يزد41335زاهدي